Deklaracja dostępności "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wyniki Online Laboratorium "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o..

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku Szpitala przy ulicy. Baranki 24 prowadzą wejścia:

2. Do budynku Przychodni Specjalistycznej prowadzi wejście:

2. Do budynku Przychodni Leczenia Uzależnień prowadzi wejście:

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Ogólne zasady używania skrótów klawiszowych:

- przycisk TAB zaznacza kolejny element

- jednoczesne użycie klawiszy TAB+SHIFT zaznacza poprzedni element

- przycisk ENTER przenosi nas do linkowanej treści

- w niektórych przypadkach możesz użyć strzałek, by zaznaczyć poprzedni/ następny element

Inne informacje i oświadczenia

Redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Mogą zdarzyć się jednak sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne.

Facebook

Informacje publikowane na mediach społecznościowych "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o. takich jak:

  1. https://www.facebook.com/ProMedicaElk

są dostępne cyfrowo i nie wymagają publikacji na stronie internetowej.